Gurudwara


Ett sikhiskt tempel eller helgedom kallas för Gurudwara, vilket står för ”Porten till Gurun/Guruns hus”. Dess väsentligaste element är närvaron av gurun själv, Guru Granth Sahib (sikhernas heliga skrift och guru). Alla är välkomna till Gurudwara, oavsett kön, kast, religion och nationalitet. Det finns dock vissa regler och bestämmelser i en Gurudwara. När man går in i en Gurudwara ska man ta av sig skorna och täcka huvudet, detta för att visa respekt inför Guru Granth Sahib. Man får heller inte ha med sig någon form av droger (alkohol, narkotika, tobak eller snus).

 

I templet serveras även langar dvs. en gratis måltid till alla människor som kommer dit för besök. Denna institution av ett gratis kök har funnits med sedan begynnelsen av tron. Guruerna brukade vara noggranna med att man först deltog i denna måltid och sedan träffade dem. I Gurudwaran sitter alla på golvet framför Guru Granth Sahib, då detta visar att alla är lika värda inför Guds ögon. Detsamma gäller då man tar del av maten som serveras. Alla människor oavsett om det är någon högt uppsatt i samhället eller om det är någon som är hemlös skall kunna sitta sida vid sida för att ta del av samma måltid. Langar har hjälpt till att främja jämställdheten bland alla människor och förinta kastväsendet i det sikhiska samhället. Maten som serveras är oftast en traditionell indisk rätt och är alltid vegetarisk.

 

Det finns inget prästerskap inom Sikhismen. De personer som är skriftlärda skall kunna ta del och läsa ur Guru Granth Sahib. Framför en stor kongregation är det dock oftast de döpta sikherna som hjälper till med denna läsning. En sikh som ingår i Khalsa samfundet skall också kunna ta hand om ceremoniella riter som exempelvis giftermål. Dock brukar alla Gurudwaras oftast ha särskilda skriftlärda personer som utför dessa riter och ceremonier, dessa kallas för ”Granthis”.

Det finns fyra saker som kännetecknar en Gurudwara:

 

  1. Guru Granth Sahib ji, som alltid är placerad upphöjt och i centrum.
  2. Nishan Sahib, en orange flagga med symbolen Khanda på (består av två sablar, ett tveeggat svärd och en cirkel). Nishan Sahib finns alltid placerad utanför en Gurudwara och ska visa vägen för alla människor som söker efter hjälp eller trygghet.
  3. Sangat, kongregationen
  4. Pangat, innebär att hela kongregationen sitter tillsammans och äter. Maten som delas ut (Langar) är vegetarisk och gratis, den tillagas i Gurudwaran av frivilliga sikher på plats. Sangat och pangat är två mycket viktiga funktioner i en Gurudwara, två funktioner som bestryker jämlikhet och broderskap/systerskap inom sikhismen. Alla sitter alltid på samma nivå, sida vid sida, och lyssnar på gudstjänsten respektive äter maten, oavsett om man är fattig eller rik, kvinna/man eller från någon annan trosinriktning.

Det gyllene templet i Amritsar – Harimandir Sahib

Det gyllene templet i Amritsar, även så kallat Harimandir Sahib eller Darbar Sahib, är kulturellt den mest betydande platsen av dyrkan för sikher runt om i världen och är en av de äldsta sikhiska Gurudwaran. Platsen är lika viktig för sikher som Mecca ärför muslimer och Vatikanen för katoliker. Platsen grundades av sikhernas fjärde guru, Guru Ram Das ji, under början av 1500-talet. Grundstenen lades, på begäran av sikhernas femte guru, av ett muslimskt helgon som hette Mian Mir. Platsen anses vara unik på det sättet att en person från en annan trosinriktning har fått den högsta förmånen att placera grundstenen. Med detta visade gurun att alla är jämlika inför guds ögon. 

Likväl som i alla Gurudwaras runt om i världen, är alla människor välkomna att besöka Gyllene templet. Man behöver inte vara sikh för att besöka denna heliga plats. Trapporna vid entrén till Gyllene templet går neråt snarare än upp som traditionella heliga platser runt om i världen. Syftet med denna konstruktion var att visa platsens ödmjukhet istället för en höghet. Gyllene templet har också fyra ingångar, i norr, öster, söder och väster. Detta symboliserar hur alla människor från alla fyra hörn av världen är välkomna att besöka platsen. Denna plats är en av de få platser i världen där man kan se alla människor från olika trosinriktningar som sitter sida vid sida och tar del av guruernas budskap, som är riktat mot hela mänskligheten. 

Vid sidan av Gyllene templet finns även en så kallad ”Langar hall” där det serveras gratis mat till alla som besöker templet. I genomsnitt görs det ca 70.000 måltider per dag och serveras 24 timmar om dygnet. Under sikhiska högtider går siffran ända upp till 200.000 måltider per dag. Maten tillagas och förbereds av volontärer som gör Sewa dvs. frivillig tjänstgöring.
Direkt byggt i motsatt riktning av det Gyllene templet förekommer Akal Takht (Sikhernas parlament). Denna plats konstruerades av sikhernas sjätte guru, Guru Hargobind ji, och symboliserar hur sikhernas spirituella och politiska frihet går hand i hand. Genom tiderna har alla politiska beslut som berört sikherna tagits från denna plats.

Platsen har genom tiderna varit en scen för många politiska orosmoment som riktats mot sikherna. Dessa moment genomfördes främst av Mogulerna och britterna, men under senare tid även av den indiska regeringen. Alla viktiga beslut som Khalsa samfundet tar genomförs via Akal Takht.  

Menu

Sikhismen :

Externa Länkar: