Kvinnor inom Sikhismen

 

Under guruernas tid betraktades kvinnor som mindre värda och man ansåg att kvinnors enda syfte var att betjäna mannen. Månggifte var tillåtet för män fast änkor var inte tillåtna att gifta om sig. De var också betraktade som förförare, vilket männen ansåg distraherade dem från deras spirituella väg. Kvinnor blev allt frekvent bortrövade och såldes även som slavar i många länder väster om Indien.

 

I en sådan omgivning chockerade Guru Nanak med att sprida budskapet om att män och kvinnor var lika värda inför Gud, något som många samhällen än en idag inte accepterar. Könsdiskriminering var inte tillåtet och kvinnor skulle anses vara jambördiga med männen. Männen fick inte längre ha flera fruar utan skulle hålla sig till en. Guruerna uppmuntrade kvinnornas rättigheter i samhället där de vidare skulle kunna ha yttrandefrihet och kunna aktivt delta i religiösa andakter bl.a. läsande ur den heliga skriften Guru Granth Sahib.

 

Några viktiga rättigheter som Guruerna införde för kvinnorna var:

 

  • Guru Nanak lät kvinnorna medverka i Gudstjänsterna utan några begränsningar. Han ansåg att hans budskap var menat för både kvinnor och män.
  • Guru Angad uppmuntrade alla män och kvinnor till att utbilda sig och lära sig läsa och skriva.
  • Guru Amardas fördömde den grymma seden av sati (att bränna kvinnor levande då deras make avlidit) och kvinnliga barnamord. Istället förespråkade guruerna till rätten för änkor att gifta om sig. Han utsåg också flera kvinnor för att föra vidare Guruernas budskap. Man förbjöd även kvinnor till att bära heltäckande slöjor (burka) då detta ansågs vara förtryckande mot kvinnan.
  • Guru Gobind Singh som skapade Khalsa brödraskapet, var öppen för alla människor oavsett kön. När man döper sig får alla män efternamnet Singh (lejon) och alla kvinnor Kaur (prinsessa). Detta bestyrker att kvinnan är en egen individ med egna rättigheter då hon inte behöver överta mannens efternamn när hon gifter sig. Alla som inviger sig och blir medlemmar ska följa samma regler oavsett om man är en kvinna eller man.


Sikhernas heliga skrift, Guru Granth Sahib, fastslår att en sikhisk kvinna ska betraktas som likvärdig till mannen och har alla rättigheter samt privilegier som en man innefattar. Hon anses ha samma själ som en man och har lika stor rätt att utveckla sig spirituellt. En sikhisk kvinna har rätt att leda en Gudtjänst, delta i religiösa församlingar, medverka i Akhand Path (den oavbrutna läsningen av Guru Granth Sahib Ji), att göra Kirtan (sjunga i Gurudwara), att delta i och utföra alla ceremonier, att vara aktiv i slagfältet, samt kunna deltaga i alla religiösa, kulturella, sociala och politiska aktiviteter.

 

Kvinnorna har haft en stor roll i historien och har visat sig vara jämlika i militärtjänst, fromhet och modighet. Deras moral och vilja att sätta sitt liv på spel för goda ändamål kommer att alltid att vara en viktig källa för inspiration för kommande generationer. Med sin starka tro och passion har de alltid försvarat de oförsvarliga då det har behövts. De anses vara Khalsa samfundets ryggrad och har alltid funnits där för sikherna.


“From woman, man is born;
within woman, man is conceived; to woman he is engaged and married.
Woman becomes his friend; through woman, the future generations come.
When his woman dies, he seeks another woman; to woman he is bound.
So why call her bad? From her, kings are born.
From woman, woman is born; without woman, there would be no one at all.”

                                                    Guru Granth Sahib Ji, sid 473 (sagt av Guru Nanak)

Menu

Sikhismen :

Externa Länkar: