Introduktion till Sikhismen


Sikhismen är en av världens yngsta monoteistiska religioner, knappt femhundra år gammal. Den har sitt ursprung från delstaten ”Punjab” i norra delen av Indien och Pakistan. Idag finns det ca 25 miljoner utövare av religionen och de flesta är bosatta i Punjab, men många även i Sydostasien, Europa och Nordamerika. Religionen har tidigare oftast förväxlats med att vara en slags blandning av Hinduismen och Islam. Dock karakteriseras den som en egen, självständig och distinkt religion där alla människor är lika inför Gud, oavsett kön, kast, ursprung och religiösa tillhörighet. Den avstår däremot bl.a. från avgudadyrkan, kastsystem, ritualism och asketism.

 

Religion och Filosofi


Som tidigare nämnt är sikhismen en monoteistisk religion som tror på en evig Gud. Sikhismen utformades av Guru Nanak Dev ji, som var den första av tio guruer. Ordet ”Sikh” betyder lärjunge och ”Guru” betyder lärare eller den som förvandlar mörker till ljus. Han gav förklaring till meningen med livet och förkunnade tron på en allsmäktig Gud. Detta med ändamål till att alla kvinnor och män från olika religioner och kulturer skulle leva sida vid sida i en fredlig harmonisk miljö. Guru Nanak definierade Gud med följande egenskaper:

 

"Det finns bara en Gud. Sanning är hans namn. Han är Skaparen. Han känner ingen fruktan. Han känner inget hat. Han existerar utanför tid och rum. Han har nått upplysningen och dör inte. Han upplevs genom guruernas nåd."

(Guru Nanak, SGGS Ang 1)

 

Det sikhiska samfundet, som också kallas för Guru Panth utgör tillsammans med den heliga skriften, kärnpunkten i tron. Dessa vägleder människor i deras sökande efter andlighet med Gud och i alla världsliga angelägenheter som man som människa erfarnas av. Något form av prästerskap finns inte inom Sikhismen och ansvaret vilar istället på samfundet. Alla människor har rätt till att ta del och få lärdom av den heliga skriften oavsett ursprung (mer om den heliga skriften finns under fliken Guru Granth Sahib).

 

Som sikh ska man leva ett socialt liv där man är aktiv och hjälpsam i samhället. Sikhismen avfärdar förtroendet i olika rituella handlingar så som t.ex. att leva i celibat. Istället tror man på 3st gyllene regler: Att tjäna sitt levebröd via ärligt arbete, dela med sig och hjälpa andra genom välgörenhet och att ständigt recitera Guds namn.

 

Målet för en sikh är att bryta cykeln av liv och död (reinkarnation), samt att bli ett med Gud. Detta kan uppnås genom att följa guruernas lära, som bevarats i sikhernas heliga skrift Guru Granth Sahib Ji och samtidigt kunna meditera på Guds namn. Idealet för en sikh är att inte knyta sig mentalt till materialistiska föremål. Det finns fem huvudsakliga känslor som en sikh ska undvika: lust, ilska, glupskhet, att fästa sig vid världsliga saker samt högmod.

  
Menu

Sikhismen :

Externa Länkar: