Sweden Sikhs


Sweden Sikhs är en opolitisk och ideal verksamhet bestående av unga Sikhiska studenter i olika åldrar, bosatta i Sverige, som samlas regelbundet och ägnar sig åt blandade aktiviteter. Några av dessa har varit att samla ihop pengar till tsunami offren och annan välgörenhetsverksamhet. Andra gånger ägnar vi tid åt såväl sport och fritidsaktiviteter, som diskussionsstunder, då vi tar upp aktuella diskussioner gällande vår grupp och samhället i stort, som vi finner relevanta och intressanta. Föreningen grundades december 2004, och verksamheten växer successivt .

 


Sweden Sikhs is a youth organisation consisting of Sikh students (mainly) settled in Stockholm, who regularly get together and spend time together with varies activities. Among other activities, SOSS has collected money in money-boxes on behalf of the Swedish Red Cross, in relation to the Tsunami victims, and the victims Pakistan earthquake, and has engaged in other charity related activities. Other times there have been physical activities (sports, and other leisure activities), discussions have been held related to, our society/organisation, and the society as a whole. The organisation was founded in December 2004, and is gradually growing.
Sweden Sikhs is a non-profit and politically neutral organisation.

 

Menu

Sikhismen :

Externa Länkar: